เรื่อง : กศน.อำเภอจุน มอบของเพิ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กศน.อำเภอจุน มอบของเพิ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1546 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม จาก

กศน.อำเภอจุน เพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง

และประชาชน ผ่านกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

ของศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน (กศน. ช่วยเหลือประชาชน) สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

เพื่อมอบให้กับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer