เรื่อง : การประเมินผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง (PA) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประเมินผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง (PA)

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1757 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 5 กันยายน 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม

ข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา.


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer