เรื่อง : นิเทศติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นิเทศติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1760 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายนิยม พรหมมา พนักงานพิมพ์ ส.4 และนางสาวสมภร

อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักศึกษาทหารกองประจำการ (นอกตารางสอบ) ณ สนามสอบค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer