เรื่อง : ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1757 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ที่ได้ร่วมโครงการ ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพบริการและการเตรียมความพร้อมการสอบ N-Net ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา

ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer