เรื่อง : ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1757 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเรียนที่1/2565 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer