เรื่อง : การสอบสัมภาษณ์บุคคลเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์บุคคลเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2037 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ณ ห้องประชุมปัญญาสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

**หมายเหตุ** ภาพทั้งหมดได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพ หากภาพใดละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กรุณาแจ้งสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาเพื่อแก้ไข

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer