เรื่อง : การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอิงดอย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอิงดอย

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2030 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “กลุ่มอิงดอย”

ได้มอบหมายให้นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาเป็นประธานดำเนินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอิงดอย ณ กศน.ตำบลร่องฟอง และ กศน.ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อสร้าง กศน.ตำบลต้นแบบให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา กศน.ตำบลให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer