เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของครูในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ และสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer