เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   2030 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ

เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และรายซื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ดาวน์โหลดเอกสาร


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer