เรื่อง : ประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2036 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา ดำเนินการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาควิชาความรู้ทั่วไป และ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ณ สนามสอบหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer