เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2033 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ โดยมีนายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์ สุริยะ พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4 และนายวิทยา อุดไท นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการณ ห้องประชุมปัญญาสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer