เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 รอบที่ 1

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2034 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้กับนักศึกษา กศน. ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ที่ยากจน ขาดแคลนและประสบสภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน ใช้เป็นทุนการศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับโอกาสและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเอง ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพัฒนาหมู่บ้านชุมชนต่อไป ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer