เรื่อง : การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาฯ โครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาฯ โครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2035 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและนายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาฯ โครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer