เรื่อง : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..... และคณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..... และคณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2030 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..... และคณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น ของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอิงดอย โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาได้ร่วมจัดนิทรรศการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer