เรื่อง : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..... สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .....

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2031 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .....

นำโดยท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ..... ณ บ้านนายวิเชียร บุญมาเครือ นักศึกษาผู้พิการ กศน.อำเภอแม่ใจ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตามโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer