เรื่อง : การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   2033 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางนรินทร์สิรี จันทร์เดิม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษาและนายวิทยา อุดไทย นักวิชาการศึกษา ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กศน.ตำบลบ้านสระ, กศน.ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วนและ กศน.ตำบลงิม, กศน.ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer