เรื่อง : นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   superadmin   1541 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

      วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กศน.ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา และ กศน.ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้กำลังใจบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลกดเพื่อแชร์ข่าว
 footer