เรื่อง : การประชุมคณะทำงานวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมคณะทำงานวิชาการ

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   superadmin   1539 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

      วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานและร่วมการประชุมคณะทำงานวิชาการ ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อจัดเตรียมหลักสูตรวิชาทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง ในการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครุผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มโซนอิงดอยประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน โดยการอบรมครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ซึ่งจะดำเนินการจัดการอบรมระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเอ็ม บูติครีสอร์ทเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer