เรื่อง : วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ระหว่างว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือก สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ระหว่างว

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   superadmin   1539 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

      วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา และมีนายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ชี้แจงแนวทางการการต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม กศน. อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer