เรื่อง : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้พบปะ ให้โอวาท และมอบนโยบายให้แนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา แก่บุคลากรที่ได้รับการดำเนินการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้พบปะ ให้โอวาท และมอบนโยบายให้แนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา แก่บุคลากรที่ได้รับการดำเนินการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   superadmin   1532 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

      2 พฤศจิกายน 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้พบปะ ให้โอวาท และมอบนโยบายในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 และให้แนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา แก่บุคลากรที่ได้รับการดำเนินการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 5 ราย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer