เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   1533 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวพร้อมหลักฐาน
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer