เรื่อง : ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,740 บาท สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,740 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   1532 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,740 บาท
โดยให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครตามแนบท้ายประกาศให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลดเอกสารตามประกาศและใบสมัคร


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer