ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลดอนศรีชุม


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางวันทนา โยวัง ครู กศน.ตำบลดอนศรีชุม
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลดอนศรีชุม
สกร.ตำบลดอนศรีชุม
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลดอนศรีชุม

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางวันทนา โยวัง ครู กศน.ตำบลดอนศรีชุม
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: ศูนย์ราชการอำเภอดอกคำใต้
: ถนน พะเยา เชียงคำ ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใใต้ จังหวัด พะเยา 56120
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 0 กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0817278969
E-Mail
: wanthana.king8969@gmail.com
: chokuntokyo999
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลดอนศรีชุม


กิจกรรมของ สกร.ตำบลดอนศรีชุม
 footer