ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลทุ่งผาสุข


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นายวรวิทย์ แสวงผล
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลทุ่งผาสุข
สกร.ตำบลทุ่งผาสุข
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลทุ่งผาสุข

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นายวรวิทย์ แสวงผล
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลทุ่งผาสุข
: ถนน ตำบล ทุ่งผาสุข อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา 56110
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 8 กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0884003996
E-Mail
: 1256030014@phusangnfe.com
: 0884003996
Youtube Channel

แผนที่ สกร.ตำบลทุ่งผาสุข


กิจกรรมของ สกร.ตำบลทุ่งผาสุข
 footer