ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลออย


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นายปฏิภาณ แสนจิตร์
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลออย
นางสาวิตรี บัณฑิต
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ
สกร.ตำบลออย
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลออย

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นายปฏิภาณ แสนจิตร์
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: บ้านดอนแก้ว หมู่ 2 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
: ถนน - ตำบล ออย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: - กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 083-4599774
E-Mail
: hmschoolcri@gmail.com
: 0932951850
Youtube Channel

แผนที่ สกร.ตำบลออย

-

กิจกรรมของ สกร.ตำบลออย
 footer