ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลปง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นายพิรุณ กุลชวาล
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลปง
นางจรรยา ยิ่งบุญมา
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
นางสาวสายใจ สุขประสาร
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ
สกร.ตำบลปง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลปง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นายพิรุณ กุลชวาล
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลปง
: ถนน - ตำบล ปง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 300 เมตร กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0862026314
E-Mail
: phirunkun@gmail.com
: 0862026314
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลปง


กิจกรรมของ สกร.ตำบลปง
 footer