ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลสบบง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางดวงพร ใจชุ่ม
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลสบบง
สกร.ตำบลสบบง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลสบบง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางดวงพร ใจชุ่ม
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลสบบง
: ถนน ตำบล สบบง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา 56110
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 200 เมตร กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0852396379
E-Mail
: dungpron19@gmail.com
: ksn sobbong
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลสบบง


กิจกรรมของ สกร.ตำบลสบบง
 footer