ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลภูซาง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางกรรณิการ์ จักร์แก้ว
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลภูซาง
นางสาวรัตน์ชณี สาใจ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สกร.ตำบลภูซาง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลภูซาง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางกรรณิการ์ จักร์แก้ว
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลภูซาง
: ถนน - ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา 56110
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 15 กิโลเมตร กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0895609785
E-Mail
: kannikar.ja@phusang
: 0895609785
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลภูซาง


กิจกรรมของ สกร.ตำบลภูซาง
 footer