ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลสระ


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นายไชยพจน์ สมภาร
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลสระ
สกร.ตำบลสระ
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลสระ

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นายไชยพจน์ สมภาร
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: หมู่ที่ 7
: ถนน เชียงม่วน - พะเยา ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา 56160
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 12 กม. กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0844894101
E-Mail
: krupoj@nfecmp.com
: 0844894101
Youtube Channel

แผนที่ สกร.ตำบลสระ


กิจกรรมของ สกร.ตำบลสระ
 footer