เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 96 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 96 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   15 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรเอกชน) ได้จัดทำจดหมายข่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

การให้บริการทดสอบการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆของสถาบัน

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าว NIETS News ได้ที่ www/niets.or.th (หัวข้อ ข้อมูลข่าวสาร >> จดหมายข่าว NIETS News)


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer