เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Advance Certificate Course on "Design of Educational Application Using Web Technologies" ณ สาธารณรัฐอินเดีย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Advance Certificate Course on "Design of Educational Application Using Web Technologies" ณ สาธารณรัฐอินเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   2046 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประชาสัมพันธ์
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Advance Certificate Course on "Design of Educational Application Using Web Technologies" ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 3 กันยายน 2567 โดยส่งใบสมัครไปที่กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<<


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer