เรื่อง : ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงาบประมาณ 2567 และลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยาเขต 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงาบประมาณ 2567 และลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยาเขต 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2044 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer