เรื่อง : ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงาบประมาณ 2567 และลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ 2567 ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงาบประมาณ 2567 และลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ 2567 ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2041 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer