เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเสนอบริการประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นสิทธิพิเศษสำหรับครูและบุคลากรขอกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การเสนอบริการประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นสิทธิพิเศษสำหรับครูและบุคลากรขอกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   2054 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

เรื่อง การเสนอบริการประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นสิทธิพิเศษสำหรับครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ SCB Protect บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ มอบสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการแจกฟรีประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สิทธิประโยชน์วงเงินคุ้มครอง 101,000 บาท และคุ้มครองฟรี 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา >>>>>เอกสารประกอบ<<<<<


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer