เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   2045 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

>>>>>กรอบการสนับสนุนทุน<<<<<

>>>>>แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และช่องทางการยื่นข้อเสนอโครงการรูปแบบออนไลน์<<<<<<


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer