เรื่อง : อบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนคนพิการในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : อบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนคนพิการในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2039 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer