เรื่อง : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์   superadmin   2045 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer