เรื่อง : ลงพื้นที่นิเทศการขับเคลื่อนกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงคำ ในการตั้งจุดให้บริการกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ลงพื้นที่นิเทศการขับเคลื่อนกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงคำ ในการตั้งจุดให้บริการกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   2043 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 footer