เรื่อง : พิธีเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา" รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : พิธีเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา" รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1858 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer