เรื่อง : ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง   1256010000   1855 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer