เรื่อง : อบรมชี้แจงการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : อบรมชี้แจงการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1856 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer