เรื่อง : การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพะเยา

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1856 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer