เรื่อง : ประชุมชี้แจง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมชี้แจง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1859 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer