เรื่อง : ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการประเมินคัดเลือกจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการประเมินคัดเลือกจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1857 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer