เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหนา้ที่ธุรการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหนา้ที่ธุรการ

ข่าวประชาสัมพันธ์   superadmin   1860 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer