เรื่อง : ผู้อำนวยการสำนักงาานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิด “งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ.2567” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ผู้อำนวยการสำนักงาานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิด “งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ.2567”

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1850 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer