เรื่อง : ผู้อำนวยการสำนักงาานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ผู้อำนวยการสำนักงาานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1844 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer