เรื่อง : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียรรู้ประจำจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามเหตุวาตภัยและให้กำลังใจครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียรรู้ประจำจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามเหตุวาตภัยและให้กำลังใจครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1844 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer