เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานการวิจัยอย่างง่าย ของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานการวิจัยอย่างง่าย ของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2567

ภารกิจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา   1256010000   1846 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer