เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)ฯ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)ฯ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์   superadmin   755 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ที่นี่

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นี่


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer